Elintsallation
Elinstallation

• Elinstallation
• Elservice
• Nyproduktion
• Anläggningsservice
• Smarta Hem

• KNX
• Ljussättning
• CADritningar
• Fastighetsautomation
• Skyltgravering

Industriservice
Industriservice

• Produktion av elskåp, apparatskåp, kraftfördelningar och stenkrossverk
• Industriservice
• Maskin- och industrisäkerhet

• Styr- och reglersystem
• Motorstyrningar och
felsökningar
• Effektbrytare 63-1250A
• Installation och service

Låsolarminstallation
Lås- och Larminstallation

• Larminstallation
• Larmservice
• Kameraövervakning
• Passagesystem

• Brandlarm
• Utrymningsvägar
• Bokningssystem
• Driftlarm

symbol_instagram
@elcentralenovik
symbol_facebook
El-Centralen Övik
personalgrupp_500x300_tjänster_3